Tåby skola och fritidshem bildar tillsammans med Dagsbergs skola en enhet. Tåby skola ligger på Vikbolandet ca 1,5 mil från Norrköping. Vår skola är en F-6 skola där det går ca 130 elever. Vi har ca 70 inskrivna barn på fritidshemmet.

fredag 17 maj 2019

Fritidshemmens dag


I veckan så har vi uppmärksammat "Fritidshemmens dag" med att bygga sandslott. Alla slott fastnade tyvärr inte på bild men här är 2 av bidragen.

torsdag 16 maj 2019

Fristad Gästgiveri

Tåbys hembygdsförening bjöd in våra 5:or och 6:or till Fristad Gästgiveri. Där fick vi lära oss mer om hembygdens historia, göra ljus av bivax och laga nässelsoppa. Ett stort tack för en mycket uppskattad och trevlig dag!torsdag 18 april 2019

Föräldraråd tisdag 23/4

Hej.
Härmed kallas till föräldraråd tisdag den 23/4 kl. 18:00-19:30.

Frågor för kvällen är:

# Verksamhet
# Sommarlovet, sommarfrita
# Tåbykvällen

# Övriga frågor
Ni som har övriga frågor får gärna maila dem till mig innan så har jag större möjlighet att svara redan på mötet!.


Med hopp om en trevlig påsk!
Andreas Byhlin


fredag 25 januari 2019

Minnesanteckningar Föräldraråd 190124


Föräldraråd | Tåby skola

190124


Närvarande:

Tåbyskolans representanter:
Andreas Byhlin - Rektor

Andreas Svensson – Lärare 4an

Kenneth - Fritidshemmet


Föräldrarepresentanter:
Sigrid 6an & Hjalmar 3an – mamma

Anna 6an – mamma

Emelia 5an – mamma

Siri 6an – mamma

Harry 1an – mamma

Frank F-klass – Pappa

Cecilia 4an – mammaIsbanan

Isbanans regler kommer mailas ut.

Förmiddagsrasterna
Eleverna får klara sig själva med egna skridskor. Egen hjälm krävs.

Lunchrasterna
Personal kommer finnas för att hjälpa eleverna. Begränsat antal lånehjälmar + skridskor.

Mer info kommer och skickas ut senare.Bemanning

Andreas berättar om att vi saknar behörig personal på fritidshemmet.

Han berättar om att vi saknar speciallärare och att det är svårt att få tag på.

Musiken: Han berättar även om sökandet efter ny musiklärare. Han berättar om hur musiklärartjänsten gled skolan ur händerna och om hur svårt det är att hitta musiklärare som vill kombinera musiken med fritidshemmet. Han berättar att samtal pågår med kulturskolan för att kanske lösa det därigenom.

Hur blir det med betygen frågar en förälder?
Andreas hoppas då på att hitta en lösning för att hitta en musiklärare som då fokuserar på sexorna för att kunna ge dem betyg.Rastvaktsvästar

Förälder lyfter att det är positivt med västar på rastvakterna.
Det är inköpt och Byhlin förtydligar att dessa kommer användas även under sommarhalvåret.Facebook

Andreas Byhlin berättar om personal som blir uthängda på nätet med namn och beskrivna i händelser som vinklas. Andreas Byhlin förklarar innebörden med vårt förhållningssätt både på skolan och på nätet. Vi ska handla med förnuftighet för vi lär barnen förhållningssätt och måste därmed tänka på hur vi som vuxna agerar. Det som skrivs på nätet kan föralltid stanna på nätet.

En mamma frågar om personal har möjlighet att anmäla kränkningar mot dem. Exempelvis förtal och dylikt.Hur vi lämnar skolan/fritidshemmet

Andreas Byhlin lyfter att det är viktigt att vuxna följer sina barn in på fritidshemmet.
Anmäl tydligt att barnen lämnas och hämtas.

Detta är viktigt speciellt för barn som inte är schemalagda på fritidshemmet men som kommer ändå.
Det kan hända att fritidshemmet kanske beger sig iväg i samband med att de räknat in de barn som är anmälda på fritidshemmet.
Detta är även viktigt vid nödsituationer. Fritidshemmet måste veta vilka barn som är på fritidshemmet.

Förklarar även vikten vid att anmäla sena ankomster.

Kenneth berättar om att fritidshemmet börjat med en rutin att skicka ut ett mail om vad som kommer göras på fritidshemmet.Dexters talsvar

Andreas Byhlin berättar att talsvaret kommer att börja användas.

Övriga frågor

Föräldrar lyfter vikten vid att skicka ut mailutskick med ”HEMLIG KOPIA”. Dels ur GDPR perspektiv men även för att inte hela maillistan ska vara synlig och användas vid svar.

Vikbolandsskolan
Eleverna som äter på Vikbolandsskolan måste ha möjlighet att hänga av sig och låsa in sina värdesaker/tillhörigheter vid mat och rastsituationer.

Tjejerna i femman kommer inte in i omklädningsrummet på Vikbolandsskolan då fyrorna byter om. Personalen hänvisas att påminna eleverna i fyran om att femmorna måste släppas in.
Skolan har senaste tiden skickat med en kvinnlig representant till Vikbolandsskolan vilket underlättar vid ”omklädningsrumssituationer”.

Hur många barn har vi och var tar de vägen vid brandlarm på Vikbolandsskolan?

Tåbykvällen
Förslag om att återinföra Tåbyfestivalen genom en föräldragrupp. Pengar som evetuellt skulle komma in skulle gå till skolan för inköp av exempelvis bollar eller andra möjligheter till barnen. Något under våren inför sommaren?! Föräldrarådet sonderar intresse och möjlighet och diskuterar vidare på nästa möte.

Elevhälsoteam, skolpsykolog, trygghetsteam och krisgrupp
Föräldrar lyfter situationen med elevhälsoteam och skolpsykolog. Andreas Byhlin presenterar hur det ser ut i nuläget.

Trygghetsteam finns nu och kommer att arbeta förebyggande mot otrygghet och främjande för trygghet. Kommer arbeta med allt som har med trygghet att göra. Det har tagit tid pga att skolan är få om personal. Det är på gång.

Krisgrupp finns och är välfungerande. Gemensamt med Tåby och Dagsberg och Kyrkan.

Hur hanteras kränkningar?
Kränkningsärenden har tidigare varit krångligt. Andreas Byhlin berättar hur kränkningsärenden hanteras idag. Kränkningsanmälningar informeras till vårdnadshavare.
Förälder lyfter vikten av att anmäla kränkningar vid språkbruk.

Förälder lyfter att de uppmärksammat mycket fult språk mellan eleverna. Föräldern menar att vi alla måste stävja detta. Såväl i skolan som i hemmen. Det är ett vuxenansvar att stävja.

Maten.
Föräldrar har hört att det skett förändringar med maten, vilket inte skett. Samma storlek och mängd mat per elev beställs.

Matsedeln.
Ibland får elever ”samma typ av mat” två dagar i rad. Förälder frågar om det går att förändra detta.

Låsta dörrar på mellanstadiet.
Hur hanterar vi elever som anländer tidigt på morgonen? Barnen som anländer tidigt är både kalla och kissnödiga på morgonen och upplevs inte ha samma möjligheter som lågstadiet som har öppna dörrar. Andreas Byhlin svarar då att skolan tänker på detta och att det är något som är något tittar på. Likaså möjligheterna att utöka rastvakterna på morgonen.

Mobiltelefoner.

Det uppdagades att mobiltelefoner har förväntats finnas i elevers ägo för att kunna genomföra vissa lektioner/läromoment. Behövs mobilmedia till att genomföra moment i lektioner så skall skolan stå för det.

Toaletter lågstadiet/fritidshemmet.
Ingen renovering kommer ske.
Låsen/dörrarna servas.

Fritidshemmet.
Det önskas från föräldrar att det står tydligt när det är vikarier på plats. Namnskyltar är precis anlända till personalen (24/1) och kommer delas ut till ordinarie personal med namn och till vikarier med beteckningen; vikarie.

Skolavslutningen är; 13/6 på förmiddagen.

Nästa föräldraråd: 21/3

Protokoll fört av; Andreas Svensson
Korrekturläst av; Andreas Byhlin

måndag 21 januari 2019

Föräldraråd 24/1

Välkomna på föräldraråd nu på torsdag 24/1 kl 18-19.30. Vi samlas i Frita köket i Götahuset. Dagordning kommer på plats. Har ni frågor till föräldrarådet får ni gärna maila andreas.byhlin@norrkoping.se innan dess.