Tåby skola och fritidshem bildar tillsammans med Dagsbergs skola en enhet. Tåby skola ligger på Vikbolandet ca 1,5 mil från Norrköping. Vår skola är en F-6 skola där det går ca 130 elever. Vi har ca 70 inskrivna barn på fritidshemmet.

onsdag 4 november 2020

Information till dig som är elev eller vårdnadshavare

Hej!
Detta är information till dig som är elev i Norrköpings kommunala grundskola, gymnasieskola och till dig som är vårdnadshavare och har barn som går i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan.

Torsdag 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Östergötland att skärpa de allmänna råden för Östergötland. Det här görs för att stoppa den snabba smittspridningen som pågår i Östergötland och som är utspridd i samhället. Man ser en ökad andel positiva svar av alla tester och att smittspridning fortsätter i fel riktning. Det här innebär ett ökat tryck på sjukvården.

De striktare allmänna råden pekar inte ut förskolans eller skolans verksamheter specifikt. Detta är för att barn och unga inte visat sig smitta i hög grad. Råden innebär bland annat att man ska undvika kollektivtrafik, endast umgås med personer som man bor med och helt undvika att ordna eller delta i fester eller tillställningar med många människor. Råden innebär också att man ska avstå från att delta i idrottsträningar, matcher och tävlingar. Barn och unga som är födda 2005 eller senare kan delta på idrottsträningar.

Undervisning i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan fortsätter som vanligt, men vissa delar av undervisningen kommer att anpassas. I frågor och svar på norrkoping.se kan du läsa om dessa anpassningar.

Alla behöver hjälpas åt för att stoppa smittspridningen! Vi ber dig som elev och vårdnadshavare att:

• Avstå från att delta eller ordna fester. Försök hitta andra sätt att umgås. Håll kontakten men ring eller chatta istället för att ses.
• Om det är möjligt, hitta andra sätt att ta dig till skolan. Cykla eller gå.
• Hämta och lämna utomhus i möjligaste mån.
• Du som är född innan 2005 - avstå från träningar och matcher.

Vi ber också dig som vårdnadshavare att respektera att vi inte kan ta emot fysiska besök i vår verksamhet just nu.

Det viktigaste för att skydda dig själv och andra är att fortsätta:

• Stanna hemma om du känner minsta förkylningssymtom som till exempel snuva eller ont i halsen. Du är mest smittsam de första dagarna, även om du inte känner dig så sjuk.
• Gå och testa dig om du känner minsta symtom.
• Var noga med handhygien. Tvätta händerna ofta.
• Håll avstånd till andra.

Tack för att du hjälper till att stoppa smittspridningen!

På norrkoping.se finns information och frågor och svar som riktar sig till dig som är vårdnadshavare. Håll dig uppdaterad och besök sidan: www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/har-du-barn-i-norrkopings-forskola-skola

Det finns även sida som riktar sig till dig som är ung. Där finns samlad information, lättläst fakta och råd. Besök gärna sidan: www.norrkoping.se/organisation/for-dig-som-ar-ung-i-norrkoping/corona-information-till-dig-som-ar-ung

Med vänlig hälsning, Adam Olofsson, verksamhetschef förskola
Caroline Stridh, verksamhetschef förskola
Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola
Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola
Hans Grimsell, verksamhetschef grundskola
Claes Göransson, verksamhetschef gymnasiet
Jonas Eriksson, verksamhetschef gymnasiet

måndag 28 september 2020

rektorsbyte


Hej alla vårdnadshavare och föräldrar


För att undvika spekulationer och gissningar så vill jag redan nu informera att det inom en snar framtid kommer annonseras efter en ny rektor till Tåby skola. Jag fått ett erbjudande om en annan rektorstjänst och jag har valt att ta den utmaningen. 
Min sista dag på Tåby skola blir därför den 26/11.

Rekrytering av ny rektor kommer starta så snart som möjligt och vi hoppas att en ny rektor är på plats så snart som möjligt. 

Jag tänker inte tacka för mig i det här brevet. Jag tänker arbeta kvar tills dagen då anställningen tar slut och jag tänker arbeta för att Tåby skola fortsätter lyfta. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er!


Med vänliga hälsningar
Andreas Byhlin

andreas.byhlin@norrkoping.se
011-156188
måndag 15 juni 2020

Schema för fritidshemmet

Hej!

Under sommaren har vi inte möjlighet att ta emot scheman via e-tjänsten. Tider och ändringar som rör v 25-33 behöver vi få per papper eller telefon direkt till fritidshemmet.
From v. 34 är det e-tjänsten som gäller igen. Ni kan naturligtvis lägga in tider för hösten i e-tjänsten redan nu om ni vill, men vi har inte möjlighet att hantera ärenden som kommer den vägen under sommaren.

Till sist hoppas vi att ni alla får en fantastisk sommar! 

Hälsar personalen på fritidshemmet

fredag 15 maj 2020

Information till dig som är vårdnadshavare

Hej,

Coronapandemin och dess effekter har påverkat vår grundskoleverksamhet och våra fritidshem starkt nu i cirka två månader. Ansträngningen på verksamheten och personalen har varit hög och vi har fått jobba flexibelt och anpassa oss med kort varsel utifrån myndigheternas direktiv. Det är med stolthet vi ändå kan säga att Norrköpings skola har lyckats hålla fokus på undervisning och en hög kvalitet även under denna period. Detta är mycket tack vare stödet från er vårdnadshavare.

Omställningen till hur vi alla ser på och agerar vid milda symtom, att ni håller era barn hemma vid behov, att ni har förståelse för att era barn möts av vikarier vissa dagar eller vissa lektioner, att undervisningen har omorganiserats samt att ni uppmuntrar personalen i deras jobb är mycket värdefullt.

Nu har vårvärmen kommit och det är lätt att få känslan av att det blåst över, men här vet vi att läget är fortsatt allvarligt och att Folkhälsomyndigheten inte lättat på direktiven. Vi hoppas alltså på fortsatt förståelse och gott samarbete kring att bidra till minskad smittspridning och stort hänsynstagande.

Som ett tips vill vi berätta att det finns en särskild webbsida för barn och unga på norrkoping.se. Där har vi samlat information kopplat till viruset på ett ställe, så att den ska bli lätt att hitta. Där finns lättläst fakta om viruset och råd om hur man kan ta hand om sig själv om man är hemma med milda symtom, men ändå försöker följa undervisningen. Där finns också kontaktuppgifter till kunnig personal inom vår elevhälsa, som man kan vända sig till om man känner oro över viruset eller den nya situation som har uppstått. Berätta gärna för ditt barn om sidan, eller besök den tillsammans: norrkoping.se/corona-information-till-unga

Tack!

Med vänlig hälsning

Jenny Östlund, verksamhetschef grundskola
Mikael Hultberg, verksamhetschef grundskola
Claes Göransson, tf. verksamhetschef grundskola
Sofie Lindén, utbildningsdirektör

information om avslutningen


Skolavslutning på Tåby skola


Hej.
Med anledning av rådande pandemi har utbildningskontoret tagit ett beslut om hur genomförandet av avslutningar på Norrköpingsskolor ska gå till.Sommaravslutningar i förskolan och skolavslutningar i grundskolan

Sommaravslutningar i förskolan och skolavslutning i grundskolan som samlar alla barn eller elever vid samma tillfälle och på samma plats får inte genomföras under den rådande samhällssituationen. Barns och elevers vårdnadshavare, deras anhöriga eller andra utomstående får inte bjudas in till sommar- eller skolavslutningarna.

Detta innebär att sommaravslutningar i förskolan får genomföras avdelningsvis. Skolavslutningar får genomföras klassvis. Rektor beslutar om var och hur sommaravslutning/skolavslutning organiseras.  Utifrån det måste jag tyvärr informera om att årets skolavslutning kommer att ske klassvis i respektive klassrum utan vårdnadshavare eller andra gäster.


Program med tider kommer!Med vänliga hälsningar
Andreas Byhlin, rektor

måndag 6 april 2020

Ändrade turer i kollektivtrafiken påverkar skolskjutsen

Ändrade turer i kollektivtrafiken påverkar skolskjutsen

Hej,
Det här är information till dig som vårdnadshavare med barn i grundskolan i Norrköpings kommun. Informationen berör resor till och från skolan som genomförs med hjälp av kollektivtrafik.
Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 kommer Östgötatrafiken från och med tisdagen den 14 april att göra förändringar i tidtabellen. Vissa turer kommer att ställas in och andra avgångar kommer att ändras. Förändringarna kan komma att påverka vissa elever som åker med kollektivtrafiken till skolan.
Därför uppmanar vi vårdnadshavare och elever som använder ordinarie linjetrafik för hela sin resa att inför första skoldagen efter påsklovet ”söka sin resa” i Östgötatrafikens reseplanerare. Detta för att få koll på när bussen, tåget eller spårvagnen går, för att eleven ska hinna i tid till skolan. Besök Östgötatrafikens hemsida för mer information: https://www.ostgotatrafiken.se/
Elever som åker skoltaxi eller skolbuss hela eller delar av sin resa kommer att kontaktas av kommunen om det blir några justeringar för deras resa.
Folkhälsomyndighetens råd att undvika trängsel gäller även i kollektivtrafik. Har du möjlighet att ta cykeln till skolan är det en bra idé just nu. Om du måste du åka kollektivtrafik - håll avstånd till andra passagerare. Känner du dig sjuk ska du stanna hemma.

Med vänliga hälsningar
Utbildningskontoret

torsdag 19 mars 2020

med anledning av coronaviruset

Hej alla vårdnadshavare.

Vi är nu i en besvärlig period vad gäller skolans verksamhet. Periodvis kommer det sannolikt vara stora förändringar i verksamheten.
Vi har en förväntad frånvaro vad gäller elever men vi har även en hög frånvaro av personal.
Det gör att vi dag för dag får lösa bemanning i klasser och på fritidshemmet.
Jag förstår att era barn kan uppleva det som rörigt och oförutsägbart men jag hoppas på er förståelse.
Vi gör allt vi kan för att upprätthålla en så god verksamhet , så stabil bemanning och så vanliga dagar som möjligt.

Jag har även en vädjan.
Om era barn uppvisar symtom, även milda, på sjukdom så ber jag er att läsa de riktlinjer som finns bl.a på norrkoping.se och på olika informations sajter.
Personalen på Tåby skola är bra på mycket men inte på att ställa diagnos. Det är väldigt svårt för oss att avgöra huruvida era barn visar symtom eller inte.
Ta kontakt med 1177 och följ deras anvisningar om den skrivna informationen inte känns tillräcklig.


Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till mig

Andreas Byhlin
011-156188
andreas.byhlin@norrkoping.seMed varma hälsningar
Andreas