Tåby skola och fritidshem bildar tillsammans med Dagsbergs skola en enhet. Tåby skola ligger på Vikbolandet ca 1,5 mil från Norrköping. Vår skola är en F-6 skola där det går ca 130 elever. Vi har ca 70 inskrivna barn på fritidshemmet.

torsdag 19 mars 2020

med anledning av coronaviruset

Hej alla vårdnadshavare.

Vi är nu i en besvärlig period vad gäller skolans verksamhet. Periodvis kommer det sannolikt vara stora förändringar i verksamheten.
Vi har en förväntad frånvaro vad gäller elever men vi har även en hög frånvaro av personal.
Det gör att vi dag för dag får lösa bemanning i klasser och på fritidshemmet.
Jag förstår att era barn kan uppleva det som rörigt och oförutsägbart men jag hoppas på er förståelse.
Vi gör allt vi kan för att upprätthålla en så god verksamhet , så stabil bemanning och så vanliga dagar som möjligt.

Jag har även en vädjan.
Om era barn uppvisar symtom, även milda, på sjukdom så ber jag er att läsa de riktlinjer som finns bl.a på norrkoping.se och på olika informations sajter.
Personalen på Tåby skola är bra på mycket men inte på att ställa diagnos. Det är väldigt svårt för oss att avgöra huruvida era barn visar symtom eller inte.
Ta kontakt med 1177 och följ deras anvisningar om den skrivna informationen inte känns tillräcklig.


Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att höra av er till mig

Andreas Byhlin
011-156188
andreas.byhlin@norrkoping.seMed varma hälsningar
Andreas 

torsdag 12 mars 2020

Öppethus på Kulturskolan - Inställt!

Hej!

Det har gått ut information tidigare om Öppethus på Kulturskolan.
Tyvärr har vi fått veta att det är inställt p.g.a Coronaviruset.
Vid frågor, kontakta Kulturskolan.

Mvh, 
Pixie, administratör Dagsbergs och Tåby skolor.


onsdag 11 mars 2020

Medicinsk information, Covid-19


Med anledning av Folkhälsomyndighetens uppmaning den 10/3 kommer följande kompletterande information 

Till dig som har barn i Norrköpings förskola och skola

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning av Coronaviruset i Sverige är mycket hög. Norrköpings kommun utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt. Samtliga verksamheter håller sig uppdaterade om det aktuella läget.Stanna hemma om du/ni har symtom


Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan eller skolan om de är sjuka. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Håll barnen hemma om de är sjuka.Om du misstänker att ditt barn är smittad av Coronaviruset ska du ta kontakt med 1177 Vårdguiden via telefon. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta. Om du enbart har frågor kring Coronaviruset ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.På norrkoping.se finns information om Coronaviruset och länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande.


Med vänlig hälsning
Andreas Byhlin, Rektor Tåby skola

fredag 6 mars 2020

Information om Coronavirus


Till dig som har barn i Norrköpings förskola och skola

Vi får många frågor kring Coronaviruset och vi förstår om ni som vårdnadshavare känner en oro. Norrköpings kommun följer händelseförloppet och arbetar aktivt med beredskap för att kunna hantera eventuell smittspridning. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer med målet att kommunens verksamheter ska vara förberedda och påverkas så lite som möjligt.På kommunens hemsida finns mer information, länkar till andra myndigheter och frågor och svar som berör dig som har barn inom Norrköpings förskola och skola.Besök hemsidan för att ta del av information om coronaviruset. Sidan uppdateras löpande.
www.norrkoping.se/information-om-coronaviruset

onsdag 12 februari 2020

Uppsägning fritidshem åk 3


Uppsägning av fritidshem

För elever som slutar åk 3 sägs fritidshemsplaceringen upp automatiskt 200731. Vill man avsluta sin placering tidigare gör man det i e-tjänsten för barnomsorg som du hittar på forskola.norrkoping.se. Tänk på att det är en uppsägningstid på 2 månader.
Vill du ha personlig hjälp med uppsägning, kan du vända dig till Kontaktcenter, Trädgårdsgatan 21. De har öppet vardagar 7.45-17.00.


Med vänliga hälsningar
Placeringshandläggare
Grundskola

torsdag 16 januari 2020

Föräldraråd 27/1 kl.19:00-20:00

Härmed inbjuds föräldrar och vårdnadshavare till Föräldraråd på Tåby skola.
Vi ses kl. 19:00 i Paviljongen (bakom gamla huset).Dagordning
  • Information från skolan
    - Bemanning och rastvärdar
    - Elevhälso- och trygghetsarbete
    (Årshjul, planerade aktiviteter,  trygghetsenkät) 
  • Anmälda frågor från klasserna
  • Övriga frågor

Anmäl gärna frågor från klasserna  i förväg till:
andreas.byhlin@norrkoping.se

Välkomna!
// Andreas

torsdag 14 november 2019

Minnesanteckning från föräldraråd

Hej alla.
Här kommer minnesanteckningarna från tisdagens föräldraråd.


Minnesanteckningar från Föräldraråd den 12 november 2019

Representantskap
Alla utom år 6 är representerade
Från skolan deltar
Malin Anglesjö, lärare med ansvar för specialundervisning
Alexandra Eriksson, kurator
Andreas Byhlin, rektor

Fråga: Påminn om föräldraråd i veckobrev
Svar:                   Vi påminner om föräldraråd i veckobrev och på bloggen. Datum för nya föräldraråd         kommer med protokollet på bloggen
Fråga: Vad är tanken med bloggen
Svar:                   -att informera om vad vi gjort på Tåby skola
                             -informera om aktualiteter
Fråga: Kan TyraAppen vara ett alternativ för att få ut information?
Svar:                   Rektor tar frågan vidare om den appen får / kan användas.
Fråga: Toaletternas skick och fason.
                             De känns ostädade och ofräscha, man upplever att de inte går att låsa.
                             Det är ofta ”gruffigt” utanför vilket leder till otrygghet. Tvålen verkar ofta vara slut.
Svar:                   Vi har täta träffar med städbolaget för att lyfta städsituationen på skolan, vad vi ser är   bra och vad vi anser behöver förbättras.
                             Vi kommer sätta upp haspar på insidan så det ska kännas lättare att låsa om sig och vi    jobbar ständigt med beteende i korridoren. Dels utifrån känslan när man är på                     toaletten men även utifrån ”allmänt beteende”. Vi lyfter i klasserna att på skolan sitter                 vi och kissar, även pojkar, för att undvika missöden i form av dålig träffbild. Vi från                skolan önskar att föräldrar gärna pratar med sina barn, både pojkar och flickor, om att                              det är viktigt att hålla rent och snyggt för allas skull.

Fråga: Duscharnas skick?
Svar:                   Duscharna är i rimligt gott skick men vi vet att vi ibland har ”doftproblem”. Dessa kan    härledas till att avloppsrör inte är i toppskick. Det är inte gynnsamt för själva                        duschupplevelsen om föregående elev använt duschen till annat än att just duscha. Vi                       ber därför föräldrar att tala med sina barn om lämpligheten att kissa på toaletten i              stället för i duschen.
Fråga: Hur ser rutinerna ut för kränkningsanmälan?
Svar:                   Om någon ser att en elev blir kränkt ska 1)en kränkningsanmälan upprättas och skickas                              till rektor alternativt skrivs en pappersblankett och lämnas till kurator.
                             2) Kränkningsanmälan tas upp på möte med trygghetsgruppen (sker varje vecka) och     lämpligt handhavande av anmälan diskuteras och bestäms.
                             3)Rektor anmäler till Utbildningskontorets diarie att en anmälan inkommit. 4) efter         handhavande (utredning, kontakt med vårdnadshavare och elever eller annan åtgärd) avslutas ärendet och 5) anmäls till Utbildningskontorets diarie som avslutat ärende.

Fråga: Det önskas ett standardiserat kommunikationssätt/kanal.
Svar:                   Kan bli svårt att få till då varje kanal har sitt syfte. Vissa saker kan vi inte publicera på      bloggen pga GDPR, vissa saker måste skickas med papper då vi vill ha tillbaka en           underskrift och viss information kan skickas via mail.
Fråga: Hur ser bemanningen ut inför nästa år?
Svar:                   I år 3 kommer Anton tillbaka från föräldraledighet och i år 4 kommer en ny lärare, Paul Stensland, från och med terminsstart.

Fråga: Det upplevs att det är ett grovt och kränkande språkbruk mellan elever på skolan.
Svar:                   Vi har ett aktivt arbete igång för att stävja ett grovt språk och kränkande behandling.

Fråga: Barnen tycker att skolmaten är god men att den inte räcker!
Svar:                   Vi diskuterar vad vi kan påverka och vad vi inte kan påverka. Vi kan påverka hur vi är i    matsalen och hur många portioner som beställs. Däremot kan vi inte påverka hur stora                             portionerna som levereras är.

Fråga: Finns möjlighet till läxläsning/läxhjälp på fritidshemmet?
Svar:                   Nej, inte i nuläget.

Fråga: Hur ser ”magsjukerutinerna” ut? Finns det?
Svar:                   Vi tillfrågar skolsköterskan om gällande rutiner och skickar ut dessa  för att tydliggöra    hur vi hanterar magsjuka.

Fråga: Samma regler ska gälla alla!
Svar:                   Ja, i det stora hela ska det vara samma regler för alla på skolan. Dock kommer det            alltid finnas undantag då alla elever har olika behov. Det betyder inte att det är ok att                            någon elev filmar någon annan eller att någon elev kränker någon annan elev.                       Undantag kan handla om att vara inne på rast, ha keps på i klassrum/matsal etc.

Fråga: Det börjar likna gängbråk (klass mot klass i mellanstadiet)
Svar:                   Vi ser inte att det är den typen av spänningar mellan grupper på skolan. Vi upplever       att attityden mellan klasserna, känslan och klimatet på skolan är mycket bra. Vi är         naturligtvis uppmärksamma på om något skulle uppstå för att snabbt kunna agera.

Fråga: Det är dålig attityd mellan elever på skolbussen till och från skolan.
Svar:                   Bussresan till och från skolan är inte skoltid vilket gör att skolan formellt inte har något ansvar. Naturligtvis agerar vi i de eventuella konflikter som uppstår på skolbussen som                 påverkar elevernas skoldag. Vi uppmanar föräldrar att kontrollera vilka appar eleverna     har på sina telefoner då vissa appar (videochatt etc) upplevs ha negativ inverkan på             elevernas språk och beteende.

Föräldraråd för VT-2020
27/1                    19:00 – 20:00
2/4                      19:00 – 20:00